กิจกรรม

 
 
01/03/2018

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฉางโจว เข้าพบหารือกับรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

    

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ Xu Zhi Hui หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ดร.กิรัตยา เล้าตระกูลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยฉางโจว ได้เข้าพบหารือกับนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องทุนของมหาวิทยาลัยฉางโจวให้กับนักเรียนไทยที่มีความสนใจมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศจีน เนื่องจากขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยฉางโจวมีนักเรียนไทย 20 คน จึงประสงค์จะเพิ่มจำนวนนักเรียนไทยให้มากขึ้น และขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ     สนับสนุนหนังสือภาษาไทยให้กับศูนย์ไทยศึกษา รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับมหาวิทยาลัยฉางโจว ได้แก่ การจัดงาน Thai Day ครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยฉางโจว โครงการสอนภาษาจีนให้กับข้าราชการไทย และความเป็นไปได้ที่จะเปิดโครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว

 

ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก ณ บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ

       ในโอกาสนี้รักษาการกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และได้เสนอแนะให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเยือนสถาบันการศึกษาของไทยเพื่อแสวงหาความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาของไทยเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดโครงการสอนภาษาไทยในสาขาต่างๆเป็นการเฉพาะเช่น ภาษาไทยธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานไทย-จีน เนื่องจากปัจจุบันมีความร่วมมือกันระหว่างไทย-จีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพบรรยากาศการหารือระหว่างรักษาการกงสุลใหญ่ฯ กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฉางโจว