กิจกรรม

 
 
19/03/2018

รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มอบรางวัล Thai Select Award แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรรางวัล Thai select แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่คุณภาพและรสชาติอาหารเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีร้านอาหารไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 8 ร้าน จากร้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 ร้าน โดยได้รับรางวัลThai Select Premium จำนวน 2 ร้าน และรางวัลThai Select จำนวน 6 ร้าน

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 

ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก ณ บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ

นางสาวศศิธร ริ้วทอง รักษาการกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ Thai Select  ว่าปัจจุบันมีร้านอาหารไทยกว่า 15,000 ร้านทั่วโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาคุณภาพอาหารไทยให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันจึงได้ริเริ่มโครงการฯ ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และรับรองคุณภาพของร้านอาหารไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารไทยให้ทัดเทียมสากล ในส่วนของรางวัล Thai Select แบ่งเป็น 2 แขนง ได้แก่ Thai Select Premium มอบให้แก่ร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมระดับ 5 ดาว และ Thai Select มอบให้แก่ร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพเยี่ยมระดับ 3-4 ดาว

และในโอกาสนี้นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ได้ประชาสัมพันธ์ กุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงเมนูอาหารไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้ได้มีโอกาสสัมผัสรสชาติของอาหารไทยในมิติใหม่ๆ 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลThai Select Award Ceremony

     

  รักษาการกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) กล่าวรายงาน                                กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประชาสัมพันธ์กุ้งก้ามกราม

     

รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ประผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

                                                                                                                                                                                             

ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Thai Select Award Ceremony