กิจกรรม

 
 
04/04/2018

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคาราวะรักษาการกงสุลใหญ่ฯ

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งมาเยี่ยมคาราวะและเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ฯ


รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและอาจารย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้โอวาทแก่นักเรียน โดยหวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นจากการที่ได้มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งสืบสานความสัมพันธ์ความร่วมมือไทย – จีน ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นได้บรรยายให้ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอับดับหนึ่งของจีน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านแฟชั่น สถาปัตยกรรม รวมถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จากนั้นได้เชิญตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าความประทับใจจากการมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนในครั้งนี้

ในปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจวในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน  โดยปัจจุบันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 4  และนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนจากการมาแลกเปลี่ยนครั้งนี้แล้ว ทางมหาวิทยาลัยฉางโจวยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจีน ได้แก่ ไทเก็กและการตัดกระดาษ รวมถึงการพานักเรียนไป     ทัศนศึกษาต่างเมือง เช่น เมืองโจวจวง และเมืองนานจิง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสต์และวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่หาไม่ได้ในตำราเรียน

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คณะครูและนักเรียนฟังวิดีโอการบรรยายแนะนำเซี่ยงไฮ้

ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าความประทับใจจากการมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน