กิจกรรม

 
 
03/05/2018

กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมของชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมของชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาประจำปี 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ชยสาโร) มาบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยที่อาศัยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวไทย และเพื่อให้ชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้สามารถปรับตัวสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในต่างแดนได้และสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างเข้มแข็ง

โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรม และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนั่งสมาธิ และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกวิปัสสนากรรมฐานแบบเดินจงกรม หลังจากนั้น  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถาม – ตอบปัญหาทางธรรมกับพระอาจารย์ชยสาโร และรดน้ำขอพรจากพระอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ 

น.ส. รณพพัณณ์ กปิตถัย รอง กสญ. รษก. กสญ. นำข้าราชการและคณะผู้บริหารทีมประเทศไทย

ถวายภัตตาหารเช้าพระอาจารย์ชยสาโร


รองกงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดและรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ


พระอาจารย์ชยสาโรบรรยายหลักธรรมแก่ชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมฝึกวิปัสนากรรมฐานแบบนั่งสมาธิ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมฝึกวิปัสสนากรรมฐานแบบเดินจงกรม


ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และคณะผู้บริหารทีมประเทศไทย 


ชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ