กิจกรรม

 
 
28/05/2018

รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เปิดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นางสาวรณพพัณณ์  กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ณ มหาวิทยาลัยตงฮวา และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหมัดมวยลีลา โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัยตงฮวา        ทีมประเทศไทยและหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เข้าร่วมด้วยและให้การสนับสนุนกิจกรรมทั้งนี้มีนักศึกษาไทยและต่างชาติร่วมงานกว่า 500 คน

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันหมัดมวยลีลา

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันสงกรานต์ และกล่าวชื่นชมเยาวชนไทยที่ร่วมกันสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ พร้อมทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ให้มีความเข็มแข็งอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยมาด้วยดีโดยตลอด รวมทั้งมหาวิทยาลัยตงฮวาที่เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้ โดยให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานมาเป็นเวลาถึง 5 ปีติดต่อกัน

          กิจกรรมวันสงกรานต์ในปีนี้ประกอบด้วย พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ การแสดงดนตรีไทย การแข่งขันตอบปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ การจัดซุ้มจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทย รวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ของไทย และไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้คือ “การแข่งขันหมัดมวยลีลา” ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างนักศึกษาไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมกันแสดงและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมวยไทย เช่น การไหว้ครู การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมวิ่งเปี้ยวเติมน้ำ ชักกะเย่อ การแสดงดนตรีสากล และการเล่นน้ำสงกรานต์ สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ภายบรรยากาศงานวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยตงฮวา

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2561

ประธานสมาคมนักเรียนไทยฯ เป็นตัวแทนนักเรียนรดน้ำดำหัวรักษาการกงสุลใหญ่ฯ

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ มอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันหมัดมวยลีลา

       

       

กิจกรรมการแข่งขันหมัดมวยลีลา

       

กิจกรรมการแข่งขันกินวิบาก

       

ภาพบรรยากาศต่างๆ ในงานวันสงกรานต์ประจำปี 2561