กิจกรรม

 
 
15/06/2018

อาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ซึ่งมาเยี่ยมคารวะ โดยคณะนักศึกษาดังกล่าวได้มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ ม.ฉางโจว เป็นระยะเวลา 2 เดือน

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยหวังว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นจากการที่ได้มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป ต่อจากนั้นได้บรรยายให้ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีความเจริญเป็นอับดับต้นของจีนในด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมขนส่ง การเงิน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จากนั้นได้เชิญนักศึกษาออกมาแนะนำตัวเป็นภาษาจีน ซึ่งในโอกาสนี้คณะนักศึกษาได้เตรียมการแสดงมาให้ สกญ. ชม 2 ชุด ได้แก่ รำเชิญพระขวัญ และการแสดงเคาะจังหวะ body percussion ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น ซึ่งคณะนักศึกษาได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนซ้อม จนสามารถแสดงได้สวยงามเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

เมื่อปี 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยฉางโจวเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาอื่นๆ โดยปัจจุบันมีนักศึกษามาแลกเปลี่ยนแล้ว 4 รุ่น ในด้านภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนักศึกษาไทยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ เปิดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาตนเองแล้ว โครงการนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีของไทยและจีนอีกด้วย


           

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นักศึกษาออกมาแนะนำตัว และกล่าวถึงเป้าหมายของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนในครั้งนี้

การแสดงรำเชิญพระขวัญและแสดงการเคาะจังหวะ body percussion ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นของคณะนักศึกษา