กิจกรรม

 
 
10/08/2018

การจัดพิธีถวายพระพรชัยและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

           เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณาประมาณ 60 คน กิจกรรมประกอบด้วยการอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล การร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

            หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาซึ่งประกอบไปด้วย (1) กิจกรรม ปันความรู้สู่ Thai Corner” โดยการบริจาคหนังสือภาษาไทยและหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ นำไปมอบให้กับศูนย์ไทยศึกษาและThai Corner ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณาจัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น มหาวิทยาลัยฉางโจว มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮวาตง มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ และศูนย์พฤกษศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้ และ (2) การทำความสะอาดอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วย


ภาพประกอบพิธีถวายพระพรชัยและลงนามถวายพระพร


รักษาการกงสุลใหญ่ฯ เปิดกรวยธูปเทียนแพถวายราชสักการะ


รักษาการกงสุลใหญ่ฯ กล่าวนำถวายราชสักการะ


ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า


ร่วมกันเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


ผู้เข้าร่วมงาน


รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ลงนามถวายพระพรฯ


     

กิจกรมจิตอาสา ปันความรู้สู่ Thai Corner”


     

จิตอาสาร่วมทำความสะอาดอาคารสถานกงสุลใหญ่