กิจกรรม

 
 
12/12/2018

งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ณ โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze Hotel นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 20.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ณ ห้อง Yangtze Grand Ballroom โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze Hotel โดยมีผู้แทนระดับสูงของนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลในเขตอาณา (เจ้อเจียง เจียงซู และอานฮุย) คณะกงสุลต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชนไทย/จีน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนของจีน รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คนเข้าร่วมงาน

                     ก่อนเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและสนทนากับคณะแขกเกียรติยศของนครเซี่ยงไฮ้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย จีน รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย เซี่ยงไฮ้ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในทุกด้าน

     

     

                      ในส่วนของงานเลี้ยงรับรอง กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยกล่าวถึง ความสำคัญทั้งสามวาระของวันที่ 5 ธันวาคม รวมถึงการที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันดินโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาประเทศและบทบาทด้านการเกษตร ได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับโลก รวมไปถึงภาพรวมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทย จีน  ในงานนอกจากการจัดเลี้ยงอาหาร ขนม และผลไม้ไทยแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป การแกะสลักผลไม้และการแสดงดนตรีไทยรวมถึงการเตรียมผลิตภัณฑ์ไทยเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับแขกที่มาเข้าร่วมงานด้วย งานดำเนินไปอย่างสวยงามสมพระเกียรติและมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความชื่นชมและประทับใจต่อความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้