กิจกรรม

 
 
30/01/2019

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นักธุรกิจไทยและจีนฉลองรับปีใหม่

หอการค้าไทยในจีน จัดงานเลี้ยงประจำปี เชื่อมสัมพันธ์นักธุรกิจไทย - จีน


          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี จัดโดยหอการค้าไทยในจีน ณ ร้านอาหาร Lang Yi Fang ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า 

Super Brand Mall นครเซี่ยงไฮ้ โดยมี ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ให้การต้อนรับ งานดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นักธุรกิจไทยจีนและฉลองรับปีใหม่

ในการกล่าวเปิดงาน กงสุลใหญ่ฯ แสดงความเชื่อมั่นว่า การค้าการลงทุนระหว่างไทย – จีน มีศักยภาพที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ เป็นปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเจรจา
RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) หรือความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ รวมทั้งจีน
ให้สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ต้องการเปิดเสรีการค้าและเปิดประเทศ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ
พร้อมทำงานร่วมมือกับหอการค้าไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างนักธุรกิจไทย – จีน

ในงานเลี้ยง กงสุลใหญ่ฯ และทีมเศรษฐกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบพูดคุยกับนักธุรกิจไทยและจีนหลายราย อาทิ
รองประธาน
CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) เขตผู่ตง นักธุรกิจจีนที่นำเข้าอาหารและผลไม้ไทย
นักธุรกิจสาขาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
Logistics ตลอดจนนักธุรกิจไทยเจ้าของ Fitness ค่ายมวยไทยที่กำลังได้รับความนิยมใน
หมู่หนุ่มสาวชาวเซี่ยงไฮ้ และเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่กำลังศึกษาศักยภาพตลาดเซี่ยงไฮ้
      

          บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยและจีนได้ทำความรู้จักและร่วมสนุก

กับกิจกรรมจับรางวัลพิเศษต่าง ๆ นับเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี

ให้แก่นักธุรกิจไทยและจีน