กิจกรรม

 
 
30/01/2019

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Investment and Trade Seminar in Shanghaiนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา 
Thailand Investment and Trade Seminar in Shanghai”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาโดยมีนายมาณพ 
เสงี่ยมบุตร รองประธานบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายเซียว หมิน เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการเซี่ยงไฮ้ 
(Shanghai Entrepreneur Association) เจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ร่วมกันให้การต้อนรับ  

     


กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงานโดยเน้นถึงนโยบายของไทย - จีนที่มีความสอดคล้องกัน โดยจีนมีการผลักดันให้

นักลงทุนเข้าลงทุนในประเทศที่อยู่ภายใต้ Belt and Road Initiative ในขณะที่ไทยก็มีความส่งเสริมการร่วมลงทุนใน EEC 

ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ด้วยกลยุทธ์เศรษฐกิจดิจิทัล ก้าวสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับ

ภูมิภาคและในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน Bangkok - Shanghai Economic Conference ครั้งที่ 2 

ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้อีกด้วย นอกจากนั้น นายเซียวฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศจีน

และไทยมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งทางสมาคมฯ มุ่งหวังที่จะเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์การลงทุนในประเทศไทย 

โดยจะช่วยให้บริการ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน และผลักดันการลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น


ทั้งนี้ งานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้แทนทั้งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนใน
ประเทศไทย1) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและสภาพแวดล้อมของการลงทุนใน
ประเทศไทย2) ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ข้อมูลด้านการลงทุนและด้านการบริการทางการเงินในประเทศไทย 3) บริษัท King &
Wood Mallesons ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนข้ามชาติในประเทศไทยและ 4) บริษัท Holley
Group ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนในประเทศไทย 


               ผู้ร่วมงานต่างสนใจต่อการลงทุนในประเทศไทย และซักถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ และสาขาการลงทุน

ที่มีศักยภาพ


ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Thailand Investment and Trade Seminar in Shanghai