กิจกรรม

 
 
11/02/2019

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกลุ่มชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้

เมื่อ 11 ก.พ. 2562 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายระพีพงศ์ บรรจงศิลป  รองกงสุลใหญ่ฯ และทีมงานฝ่ายกงสุล ได้เข้าเยี่ยมและพบปะกลุ่มชาวไทยที่พำนักอาศัยในนครเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ กลุ่มครูสอนมวยไทยที่ค่ายมวย Feiyitiger และพนักงานร้าน Orchid Massage เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ และประชาสัมพันธ์วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเชิญชวนให้คนไทยมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2562 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลได้ช่วยให้คำปรึกษาในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแก่กลุ่มคนไทย และให้คำแนะนำในการติดต่อขอรับบริการด้านกงสุล

     

กงสุลใหญ่ฯ พบปะกับกลุ่มครูสอนมวยไทยที่ค่ายมวย Feiyitiger ในนครเซี่ยงไฮ้ จำนวน 40 คน 

      

กงสุลใหญ่ฯ พบปะกับพนักงานร้าน Orchid Massage