กิจกรรม

 
 
29/01/2019

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงาน ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับมณฑลเจียงซู ครั้งที่ 3

  การประชุมคณะทำงานสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับมณฑลเจียงซู (คณะทำงานไทย-เจียงซู) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานฝ่ายไทย และนายหวง ซีเฉียง รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจียงซูเป็นประธานฝ่ายมณฑลเจียงซู โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลเจียงซูเข้าร่วม

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทย – เจียงซู อาทิ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน  ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้น เห็นได้จากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่าง
บริษัท JSCC ของมณฑลเจียงซู กับ เอกชน
ญี่ปุ่น ในการร่วมลงทุนโครงการ
Smart City ร่วมกับเครืออมตะในเขต EEC ในด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยหนานจิง ได้ให้ทุนฝึกอบรม
แก่เจ้าหน้าที่ กรมประมงไทย 77 คน และรับที่จะพิจารณาการให้ทุนต่อเนื่อง ในขณะที่ฝ่ายเจียงซู ได้ลงทุนด้านการเกษตร 3 โครงการ
ใหญ่ในไทย ในปี 2561 โดยเฉพาะด้านการเพาะเห็ด กระเทียม และไข่มุก ในด้านวิทยาศาสตร์ ไทยเสนอความร่วมมือด้าน
AI – Data
Economy, Earth – Space System and Technology ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ R&D ในเขต EECi และ EECd


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยปัจจุบันรายการ
โทรทัศน์ ของมณฑลเจียงซูได้นำละครไทยและรายการต่าง ๆ ของไทยมาฉายด้วยแล้ว ส่วนด้านการท่องเที่ยว 
ปัจจุบันนักท่องเที่ยว
จากมณฑล เจียงซูที่เดินทางไปไทยคิดเป็น 12
% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยฝ่ายเจียงซูขอให้รัฐบาลไทยมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อเรื่องนี้


การประชุมคณะทำงานไทย - เจียงซู เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับรัฐบาลท้องถิ่นเจียงซู ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับจีนในภาพใหญ่ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2559
และ 2560 ตามลำดับ