กิจกรรม

 
 
26/02/2019

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมงานแถลงข่าวเที่ยวบินใหม่ล่าสุดของสายการบินนกสกู๊ต จากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายเลิศชาย หวังตระกูลดี
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเที่ยวบินใหม่
ล่าสุด ของสายการบินนกสกู๊ต จากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ณ โรงแรม
Wanda Reign
on the Bund โดยมีนายยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกสกู๊ต และนางสาวกมลลักษณ์ อิศรางกูร ณ
อยุธยา ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ สายการบินนกสกู๊ต ให้การต้อนรับ


     

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวในพิธีว่า อุตสาหกรรมการบินของไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นตามความต้องการด้านการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ซึ่งไทยเองเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจ โดยเห็นได้จากจำนวน
ชาวจีนที่มาเที่ยว ไทยเมื่อปีที่ผ่านมามีจำนวนสูงถึงกว่า 10.51 ล้านคน และการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้ไม่เพียงแต่
จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับ อุตสาหกรรมการบินเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเติบโตด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์  และการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังมีการออกมาตรการต่าง ๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยการยกเว้น ค่าธรรมเนียม
Visa on Arrival แก่ 21 ประเทศ รวมถึงจีนด้วย


ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับเส้นทางบินใหม่มายังนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงิน
ในภูมิภาค ซึ่งน่าจะสามารถตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินทั้งไทยจีนให้มีการขยายตัวและเพิ่ม
เที่ยวบินขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญของทั้งสองประเทศต่อไป


     


ทั้งนี้ นายยอดชายฯ ได้กล่าวขอบคุณแขกและสื่อมวลชนจีนที่เข้าร่วมงาน พร้อมกับกล่าวแนะนำสายการบินนกสกู๊ตว่าได้
ก่อตั้งขึ้น ในปี 2557 โดยเป็นสายการบินของไทย (นกแอร์) ร่วมกับสายการบินสิงคโปร์ (สกู๊ต) ทำให้มีจุดเด่นในการผสมผสานความ
เป็นกันเองของไทย และความมีประสิทธิภาพของสิงคโปร์ ที่ผ่านมา นกสกู๊ตมีเที่ยวบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง มายังจีน
6 เมือง
ได้แก่ นครหนานจิง ชิงต่าว เสิ่นหยาง เทียนจิน ซีอาน และต้าเหลียน โดยล่าสุด เส้นทางบินใหม่มายัง “นครเซี่ยงไฮ้” จะเป็นจุดหมาย
ปลายทางแห่งที่ 7 ในจีน โดยจะ เริ่มเที่ยวบินแรก นครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินรุ่นโบอิง 777-200 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562