กิจกรรม

 
 
01/03/2019

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 51

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ ได้ต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 51 จำนวน 40 คน นำโดยพลเรือตรี สิทธิชัย ต่างใจผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งมาเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - สังคมของนครเซี่ยงไฮ้ และความสัมพันธ์ไทย-จีน

    


กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้
ผลการดำเนินงาน
ของรัฐบาลในปี 2561 และทิศทางในปี 2562 รวมไปถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทยจีน และผลกระทบต่อสงครามการค้าจีนสหรัฐฯ และ
นโยบายต่างประเทศที่สำคัญ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้
และพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำแยงซี (
Yangtze River Delta) ซึ่งเป็นเขตฯ ที่ประธานาธิบดีสี จิ้งผิง ได้ประกาศให้เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติภายใต้นโยบาย
Belt and Road Initiative และภาพรวมด้านการเมืองจีนอีกด้วย โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจในจีนอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน และมาตรการและความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขและสุขอนามัย