กิจกรรม

 
 
02/04/2019

กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนักธุรกิจไทย-จีน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้พบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักธุรกิจไทย-จีน ได้แก่ ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน นายสมศักดิ์ ลิมปกาญจน์เวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทChia Tia South Sea Bird’s Nest Product (Shanghai) และนายกัว เจิ้งหลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Sui MaMa (Shanghai) โดยมีทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมด้วย


กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณหอการค้าไทยในจีนที่เป็นสะพานเชื่อมทางธุรกิจที่สำคัญระหว่างไทยจีน มาโดยตลอด และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปัญหาในการดำเนินธุรกิจกับทั้งสามบริษัท โดยเฉพาะบริษัทสวยมากมาก ผู้ผลิตและนำเข้าวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารไทย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าไทยด้วย ซึ่งการหารือครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และนักธุรกิจไทยจีน ตลอดจนหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต