กิจกรรม

 
 
25/06/2019

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะ “CEO TRIP CEO SEE ASEAN” ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมกับ ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการ-  หอการค้าไทยในจีน  และเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมให้การต้อนรับคณะ “โครงการ CEO TRIP  CEO SEE ASEAN” ครั้งที่ 3  จำนวน 33 คน นำโดย นายวรพงศ์ แจ้งจิตต์ ผู้ดำเนินรายการ CEO Vision (FM 96.5 อสมท.)  ซึ่งมารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ  ภาพรวมเศรษฐกิจจีน  และผลกระทบสงครามการค้าจีน – สหรัฐอเมริกา 

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และบรรยายสรุปภาพรวม ความสัมพันธ์ไทย - จีน ในด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยวภาพรวมข้อมูลพื้นฐานและเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้ และ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคณะฯ  ระหว่างการบรรยายด้วย อาทิ ไทยจะได้รับผลประโยชน์จากการที่สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าของจีนโดยการ ส่งออกสินค้าแทนที่ สินค้าจีน เช่น อาหารทะเล ผักผลไม้ แปรรูป และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สินค้าบางประเภทของไทยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยในฐานะผู้ส่งออก ไปยังจีน อาทิ ยางพารา  ทั้งนี้ ยังได้บรรยายสรุปการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ด้วย อาทิ สังคมที่ไร้เงินสด เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์  (AI)  การใช้ 5G ในทางการแพทย์ เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าอัจฉริยะ การใช้ผู้ประกาศข่าว AI และการสั่งซื้ออาหารออนไลน์  

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันสถานกงสุลฯ และนักธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งดำเนินธุรกิจ หลากหลายด้านต่างกัน  แต่มีเป้าหมายที่จ ะ บุกตลาดจีนเช่นเดียวกัน อาทิ ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอาหาร  เครื่องดื่ม การเกษตร การแพทย์ และ อสังหาริมทรัพย์ โดยการบรรยายครั้งนี้  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการ สำรวจตลาด ศึกษาโอกาสการค้า การลงทุน และ สัมผัสความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี


          

          


**********************************