กิจกรรม

 
 
02/07/2019

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมงานแถลงข่าวและปิดกล้อง ภาพยนตร์เรื่อง Start It Up


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ สถานกงสุลใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมงานแถลงข่าวและ

ปิดกล้อง ภาพยนตร์เรื่อง Start It Up (สตาร์ท อิท อัพ) ณ โรงแรมโอเรียนทัล ศูนย์การประชุมนานาชาติเซี่ยงไฮ้ โดยมีคุณธนินท์ 

เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท T&B Media Global 

นายสวี๋ ฮุ้ย รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส และนางสาวหวี เจี๋ย รองประธานกรรมการบริหาร เครือ Oriental Pearl เข้าร่วมด้วย


             


กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีถึงการผลิตภาพยนตร์เรื่อง Start It Up ร่วมกัน ระหว่างบริษัทไทย คือ T&B Media Global 

กับบริษัทจีน คือ SMG Pictures & Wingsmedia ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกมิติหนึ่งของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับจีน

ที่มีโอกาสและลู่ทางที่สดใส โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาละครและภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ

โดยเฉพาะในอาเซียนและจีน โดยภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศด้วยการทำให้ผู้ชมได้รู้จักประเทศนั้น ๆ ในมุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ประเพณีและ

วัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดและค่านิยมซึ่งแฝงอยู่ในละครแต่ละเรื่อง

ปัจจุบัน ชาวจีนเริ่มสนใจภาพยนตร์และละครไทย ประกอบกับภาครัฐจีนที่เริ่มผ่อนปรนการควบคุมอุตสาหกรรมบันเทิง 

จึงทำให้มีแนวโน้มที่ชาวจีนจะรับชมภาพยนตร์และละครสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากในปัจจุบัน 

ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นอีกโอกาสที่ทำให้ชาวไทยและชาวจีนรู้จักและเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้น ผ่านตัวละครของทั้งสองฝ่าย 

รวมทั้งจะช่วยสืบสานความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและงดงามระหว่างไทย-จีนต่อไปในอนาคต 

             


ทั้งนี้ Start It Up เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของความฝัน ความรัก และมิตรภาพของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ชม ซึ่งจะออกฉายให้ชมกันในช่วงต้นปี 2563นำแสดงโดย ชานนท์ สันตินธรกุล 

และเซิ่ง อีหลุน พร้อมกับนักแสดงทั้งไทย และจีนอีกมากมาย******************************