กิจกรรม

 
 
กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมงานสัมมนา BRI - Chinese Enterprises Going to Asia Pacific Region 20/07/2019

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมงานสัมมนา BRI - Chinese Enterprises Going to Asia Pacific Region

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สภาที่ปรึกษาการเมือง นครเซี่ยงไฮ้ (CPPCC) ได้จัดงานสัมมนา ‘The Belt and Road Initiative’ - Chinese Enterprises Going to Asia Pacific Region ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจจีนไปลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นโดยมีนายต่ง หยุนหู่ (Dong Yunhu) ประธาน CPPCC นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานจัดงาน และมีผู้แทนจากสถานกงสุญใหญ่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่น สมาคมการค้าจีน และภาคเอกชนด้านการค้าเข้าร่วม รวมกว่า 500 คน โดย น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้รับเชิญเข้าร่วมกล่าวบรรยายในงานครั้งนี้ด้วย


กงสุลใหญ่ ฯ ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC ของไทย กับ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ซึ่งมี

ความสอดคล้องกันในหลายมิติ เช่น การเชื่อมโยงผ่านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรม New

S-Curve และกล่าวย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมที่จะรับการลงทุนจากจีน


ประธาน CPPCC และผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ ได้เน้นย้ำนโยบายการเปิดเสรี และความร่วมมือทางการค้าระหว่างจีน กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังกล่าวถึงนครเซี่ยงไฮ้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน และเป็นจุดเชื่อมโยงเอเชียแปซิฟิกตามแนวยุทธศาสตร์ BRI โดยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมเขตการค้าเสรี และการส่งเสริมท่าเรือดิจิทัล ทั้งนี้นอกจากประเทศไทยแล้ว ผู้จัดยังได้เชิญกงสุลใหญ่ ฯ ชิลีและฟิลิปปินส์มาร่วมบรรยายในงานนี้เช่นกัน

ภาพประกอบกิจกรรม

WeChat Image_20190711114313.jpg   WeChat Image_201907111143133.jpg

WeChat Image_201907111143135.jpg   WeChat Image_201907111143131.jpg