กิจกรรม

 
 
31/07/2019

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ต้อนรับนักข่าวจีนรุ่นเยาว์จากโครงการ Little Master Newspaper

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และทีมประเทศไทย ร่วมต้อนรับนักข่าวจีนรุ่นเยาว์จากโครงการ Little Master Newspaper 50 คน ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยได้จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 

งานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย หลังจากนั้น นักข่าวรุ่นเยาว์ได้สัมภาษณ์กงสุลใหญ่และทีมประเทศไทย 

เพื่อนำไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Little Master ต่อไป กิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้กับเยาวชนจีน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

          Little Master Newspaper เป็นโครงการดีๆ ที่องค์กรนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนจีนที่มีความสามารถ ความสนใจและศักยภาพที่จะเป็นนักข่าวในอนาคต โดยรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ อายุระหว่าง 8-15 ปี ทั่วนครเซี่ยงไฮ้และเมืองอื่นๆ 

เพื่อเข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยได้นำนักข่าวรุ่นเยาว์เหล่านี้เข้าพบและสัมภาษณ์คณะกงสุลต่างประเทศ และองค์กรต่างๆ ในนครเซี่ยงไฮ้  ภายหลังการสัมภาษณ์ นักข่าวรุ่นเยาว์เหล่านี้จะเรียบเรียงข่าว และจะได้รับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 

Little Master ต่อไป

          สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน และใช้โอกาสนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในเรื่องสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้ฉายคลิปวิดีโอของวอลท์ดิสนีย์ชุดตลาดน้ำและข้าวผัดสับปะรด 

ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

          สำหรับคำถามที่นักข่าวรุ่นเยาว์ได้สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยนั้น เป็นคำถามที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนเหล่านี้ได้เตรียมตัวศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยมาเป็นอย่างดี ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยก็ได้ใช้โอกาสนี้ ให้ความรู้และทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เยาวชนจีนสนใจ อาทิ เรื่องการนับถือศาสนาพุทธของสังคมไทยโดยไม่กีดกันศาสนาอื่น 

เทศกาลที่สำคัญของไทย ความใกล้ชิดและความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง ไทย-จีน มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจีน 

นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง ไทย-จีน***************************WeChat Image_20190731184331.jpg 

WeChat Image_20190731184420.jpg

WeChat Image_20190731184424.jpg

WeChat Image_20190731184427.jpg

WeChat Image_20190731184431.jpg

WeChat Image_20190731184434.jpg

WeChat Image_20190731184438.jpg

WeChat Image_20190731184442.jpg

WeChat Image_20190731184446.jpg

WeChat Image_20190731184450.jpg

WeChat Image_20190731184454.jpg

WeChat Image_20190731184457.jpg

WeChat Image_20190731184502.jpg

WeChat Image_20190731184511.jpg

**************************