กิจกรรม

 
 
09/08/2019

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงาน Bangkok-Shanghai Economic Conference ครั้งที่ 2 เชิญชวนนักธุรกิจเซี่ยงไฮ้ลงทุนใน EEC และให้ความรู้เอกชนไทยที่สนใจทำธุรกิจในจีนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai Public Diplomacy Association และ Shanghai Foreign Investment Development Board จัดงาน “Bangkok-Shanghai Economic Conference ครั้งที่ 2 From EEC to BRI : Thailand on a High Tide” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย นครเซี่ยงไฮ้ โดยได้เชิญ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในเขต EEC และคุณวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองประธานกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดจีน ธนาคารกสิกรไทย มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยแก่นักธุรกิจชาวจีนที่มาร่วมงานสัมมนามากกว่า 150 คน

ในการกล่าวเปิดงาน น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลไทยเรื่องประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการผลักดันให้นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการส่งเสริมให้ต่างชาติไปลงทุนในเขต EEC ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนในเรื่อง Belt and Road Initiative ตลอดจนบทบาทสำคัญของไทยในภูมิภาค โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งไทยเป็นประธานในปีนี้ ในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผ่านโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมที่สำคัญ ทั้งตามแผนงาน
ASEAN Master Plan และ ACMEC Master Plan

ดร. ลัษมณฯ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ EEC หยิบยกการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ของ EEC อาทิ One Stop Service Solution ซึ่งไทยพร้อมที่ร่วมมือกับจีนในสาขาที่จีนมีศักยภาพโดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ รถยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต การวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์ และการพัฒนาบุคลากร ภายหลังการบรรยายเสร็จสิ้น นักธุรกิจจีนต่างสนใจซักถามวิทยากรในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านภาษี การขอใบอนุญาต ข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการลงทุนใน EEC

นอกเหนือจากการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่นักธุรกิจเซี่ยงไฮ้ในเรื่อง EEC แล้ว ในงานเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน ยังได้จัดการสัมมนาเรื่อง “เปิดประเทศสู่โอกาสทางธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ : จีนปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ด้วย AI” เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับเอกชนไทยที่ทำธุรกิจและสนใจทำธุรกิจในจีนกลุ่มเล็กแบบเอ็กซ์คลูซีฟประมาณ 60 คนด้วย

นายหยู เฉิน รองประธาน CCPIT เซี่ยงไฮ้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางเศษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ อาทิ ไทยเป็นคู่ค้าในอาเซียนรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของจีน และในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ เซี่ยงไฮ้ทำการค้ากับไทยรวม 1.98 หมื่นล้านหยวน (2,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และไทยยังมีโครงการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ในเซี่ยงไฮ้ 338 โครงการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

นอกจากนี้ นางเหอ เหว่ยเฉิน รองอธิบดี Shanghai Foreign Investment Development Board ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในเซี่ยงไฮ้ และยังให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนต่างชาติในจีนและปรับปรุงกฎระเบียบด้านการลงทุนให้มีความเป็นสากล และหยิบยกการลงทุนของไทยในเซี่ยงไฮ้ที่เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 221.84 มาอยู่ที่ 5.6 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้ และไทยยังครองสัดส่วนราวร้อยละ 10 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเซี่ยงไฮ้ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้บ่งชี้ว่า ความร่วมมือด้านการค้าและธุรกิจจีน-ไทยมีความเหนียวแน่นตั้งแต่ภาคการค้าไปจนถึงการลงทุน

นอกจากผู้แทนทั้งสององค์กรจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักธุรกิจไทยแล้ว ไฮไลต์ของงานนี้ คือนักธุรกิจไทยยังได้ฟังประสบการณ์ตรงและข้อคิดดีๆ ในการทำธุรกิจจากนายไช่ เหว่ย นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในเซี่ยงไฮ้จากบริษัท Tianlai Energy-Efficiency Technology ซึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคธุรกิจ อาทิ AI, Big Data, Cloud Computing รวมไปถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจในห้วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ด้วย AI

งานนี้ นอกเหนือจากการตอบโจทย์รัฐบาลเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพให้เข้าไปลงทุนใน EEC แล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังช่วยติดอาวุธให้กับนักธุรกิจไทยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างเต็มที่จากกูรูเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้กับเอกชนไทยอีกด้วย

งานครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนจีน โดยวันรุ่งขึ้นหลังการจัดงาน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ China Daily ที่ตีพิมพ์ทั่วประเทศและหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษท้องถิ่น Shanghai Daily รวมถึงสื่อท้องถิ่นอื่นๆ ได้ลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ โดยเน้นถึงความร่วมมือและความเชื่อมโยงของนโยบายไทย-จีน

ท่านที่สนใจรายละเอียดของการสัมมนา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com


(1) China Daily : http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/03/WS5d44e8d1a310cf3e35563b09.html
(2) Shanghai Daily : https://www.shine.cn/biz/event/1908029541/


         


* * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

                                                               วันที่ 8 ส.ค. 2562