กิจกรรม

 
 
02/09/2019

ผลไม้พรีเมี่ยมไทยบุกตลาดเซี่ยงไฮ้ ขึ้น shelf ซุปเปอร์มาเก็ต City Shop กลางใจเมือง สนับสนุนยุทธศาสตร์ผลักดันให้ไทยเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลก

           


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ จับมือบริษัท Fruitday & Cityshop จัดงานส่งเสริมผลไม้พรีเมี่ยมไทยยอดนิยม 10 ชนิด ณ ซุปเปอร์มาเก็ต City Shop สาขา Tian Shan Road นคร  เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสนใจอุดหนุนคับคั่ง

โครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยพรีเมียมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท Shanghai Fruitday E-Commerce ซึ่งเป็นบริษัทออนไลน์อันดับต้นในด้านการขายผลไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคชาวจีน  และเพื่อสร้างจุดยืนที่เข้มแข็งให้กับผลไม้ไทยในตลาดจีนในระยะยาว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รัฐบาลไทยในการผลักดันให้ไทยเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลก

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 24 กรกฎาคม 2562  มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย 10 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว มังคุด ลำไย ชมพู่ ขนุน เงาะ ส้มโอ น้อยหน่า และมะม่วง ผ่านทางซุปเปอร์มารเก็ต City Shop, City Farm และแอพพลิเคชั่น Fruitday

นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวเปิดงาน ร่วมกับนางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้   ทีมประเทศไทยยังพรอมใจกันเข้าร่วมงานนี้ด้วย ได้แก่ นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ และนางสาวพรหมเพชร เลิศรัตนปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวภัทรษมน สิงห์อุดม ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นครเซี่ยงไฮ้  โดยมีผู้บริหารฝ่ายจีน อาทิ คุณหลี่ เจี๋ย รองเลขาธิการ และผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ CCPIT Shanghai และนายหวัง เหว่ย ประธานบริหารบริษัท Fruitday & Cityshop เข้าร่วมงานด้วย  

 

          


           จีนเป็นตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าอันดับ 1 ของไทย โดยปีที่แล้ว การค้าทวิภาคีมีมูลค่า 80,136 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทยในปี 2561 โดยสินค้าส่งออกของไทยมายังจีนนั้นมี

มากมาย และแน่นอนว่าสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อในด้านความสดและมีคุณภาพ อาทิ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง และผลไม้แช่แข็ง 

ล้วนเป็นสินค้าส่งออกลำดับต้น ๆ

ปัจจุบัน ผลไม้ไทยที่อนุญาตให้ส่งออกมายังจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 22 ชนิด ซึ่งไทยถือเป็นประเทศที่จีนอนุญาตให้นำเข้า

ผลไม้ได้มากที่สุด โดยในปี 2561 มูลค่าของการนำเข้าผลไม้ของไทยในหมวดหมู่ HS code 08 ( Edible fruits and nuts

อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจีนนำเข้าสินค้าผลไม้ไทยไทยจากกลุ่ม HS code 08 นี้มากเป็นลำดับที่ 1 

จากทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 23.28 ของการนำเข้าสินค้ากลุ่ม HS code 08 จากทั่วโลกทั้งหมด โดยผลไม้ไทย

ที่จีนนำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกในปีที่ผ่านมาคือ ทุเรียน มังคุด และลำไย ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าของผลไม้รวมทั้ง 3 ประเภทนี้

อยู่ที่ประมาณ 1,536 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ของการนำเข้าผลไม้ไทยของจีนทั้งหมด ทั้งนี้ 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้น่าจะมีส่วนช่วยผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่างไทย-จีน ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้ถึง 140,000 

ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564          

 

****************************


จัดทำโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กรกฎาคม 2562