กิจกรรม

 
 
02/09/2019

สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย นำเยาวชนไทยที่ชนะการแข่งขันเขียนโปรแกรมโดรน โชว์ศักยภาพที่นครเซี่ยงไฮ้

          

นายจรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ เลขาธิการสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ได้นำ ด.ช. ธนภัทร ดารารักษ์ วัย 13 ปี ผู้ชนะเลิศการเขียนโปรแกรมอากาศยานไร้คนขับ ในการแข่งขัน Singapore Drone เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาทางวิชาการ ณ East China Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Base สถาบันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับชื่อดังในเซี่ยงไฮ้และภาคตะวันออกของจีน ในหัวข้อ “How the Program Team Won Champion Singapore Drone Competition Using AI + Drone” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายจรรยวรรธน์ฯ และคณะ ซึ่งมีทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.ณัฐฌา วีระวานิช ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

กงสุลใหญ่ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะในเรื่องโอกาสความร่วมมือ ไทย-เซี่ยงไฮ้ ในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพต่างๆ แก่เยาวชนไทย เนื่องจากเซี่ยงไฮ้ถือเป็นศูนย์กลางของจีนในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกวิชาชีพชั้นนำมากมาย นอกจากนี้ ยังพร้อมที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับของเซี่ยงไฮ้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ต่อไป

 ทั้งนี้ คณะได้เข้าร่วมงาน World Artificial Intelligence 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ด้วย


*************************************