กิจกรรม

 
 
08/10/2019

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดการบรรยายพิเศษในโอกาส 70 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดการบรรยายพิเศษในโอกาส 70 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

และก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – จีน” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย เซี่ยงไฮ้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และก้าวสู่ปีที่ 45 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน

            ในการนี้ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีนได้สำเร็จเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ได้ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ โดยมีทั้งชาวไทย และชาวจีนในเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังคับคั่งเกือบ 100 คน
            การบรรยายกล่าวถึงภูมิหลังเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองของจีนและภูมิภาคตั้งแต่อดีต และพัฒนาการต่าง ๆ ที่นำมาสู่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติต่าง ๆ จนสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตได้ในที่สุด รวมถึงพัฒนาการล่าสุดที่จีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นของโลก และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญที่สุดของไทยในปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีนให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมาโดยตลอด
            นอกจากการเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษฯ นายเตช บุนนาค ยังถือโอกาสนี้เข้าพบหารือกับนายเต้า ชูหมิง รองประธานสมาคมการทูตสาธารณะเซี่ยงไฮ้ เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – จีนผ่านการทูตสาธารณะในวันที่ 23 กันยายน 2562 หลังจากนั้น ได้พบหารือกับสมาชิกทีมประเทศไทยและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเซี่ยงไฮ้ และยังได้ไปเยือนหอประวัตินายกู้ เหว่ยจุน อดีตนักการทูตอาวุโสของจีนที่เมืองเจียติ้งในนครเซี่ยงไฮ้  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับความเป็นไปได้สำหรับการจัดทำพิพิธภัณฑ์การทูตไทยต่อไปในอนาคต

การบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - จีน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย นครเซี่ยงไฮ้


นายเตช บุนนาค พบหารือกับสมาชิกทีมประเทศไทยและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ
นายเตช บุนนาค พบหารือกับนายเต้า ชูหมิง รองประธานสมาคมการทูตสาธารณะเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562


นายเตช บุนนาค เยือนหอประวัตินายกู้ เหว่ยจุน อดีตนักการทูตอาวุโสของจีน ที่เมืองเจียติ้งในนครเซี่ยงไฮ้ 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

**************************************************************************