กิจกรรม

 
 
15/10/2019

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ หารือการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน