กิจกรรม

 
 
20/06/2011

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดตั้งห้องไทยใน East China Normal University

           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ฯพณฯ สาโรจน์ ชวนะวิรัช เลขาธิการมูลนิธิไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องเรียนแบบไทย” ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ Institute of Global Chinese Language Teacher Education ของ EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY (ECNU) นครเซี่ยงไฮ้

          ปัจจุบัน Institute of Global Chinese Language Teacher Education ของ ECNU ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Han Ban) ให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมนักศึกษาจีนอาสาสมัครเพื่อจะส่งไปเป็นครูสอนภาษาจีนในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นักศึกษาที่จะไปเป็นครูอาสาสมัครในประเทศไทยจะต้องได้รับการอบรมภาษาไทยระดับพื้นฐาน รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอการสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมประกอบการฝึกอบรม

          สถานกงสุลใหญ่ฯ และกระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดซื้อหนังสือ ตำรา และสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งของประดับตกแต่งห้องให้มีบรรยากาศแบบไทย เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน และเป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยต่อไป

กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชม "ห้องเรียนแบบไทย"

เลขาธิการมูลนิธิไทย อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ECNU และนักเรียนเอกภาษาไทย