กิจกรรม

 
 
21/06/2011

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้เชิญชวนนักลงทุนเจ้อเจียงไปลงทุนที่ไทย

       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “Joining Hands with Zhejiang Businessmen” ซึ่งจัดโดย Zhejiang Federation of Industry & Commerce and Zhejiang Chamber of Commerce โดยมีกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่จากประเทศอาเซียนอื่นเข้าร่วมด้วยอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์

       งานในครั้งนี้ เจ้าภาพได้เชิญบริษัทที่มีศักยภาพและสนใจออกไปลงทุนในต่างประเทศของมณฑลเจ้อเจียงมารับฟังนโยบายด้านการลงทุนของประเทศอาเซียนต่างๆ โดยในส่วนของประเทศไทย กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนชาวเจ้อเจียงว่า ไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีในทุก ๆ ด้าน ปัญหาต่างๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก ภัยธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ มิได้มีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา

        นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ยังได้ให้ข้อมูลนโยบายส่งเสริมการลงทุนไทยต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้เยี่ยมและหารือกับบริษัท Futong Group และ Holly Group ซึ่งสนใจขยายการลงทุนในประเทศไทยด้วย