กิจกรรม

 
 
13/07/2011

รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์เจ้อเจียง-ไทย

รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์เจ้อเจียง-ไทย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 นาย Lu Guohao รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศประจำมณฑลเจ้อเจียงพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองเอเชียและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และกงสุลฝ่ายต่างๆ เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ความร่วมมือระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและประเทศไทยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รองอธิบดี Lu ได้ขอเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ เพื่อผลักดัน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การเร่งสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จ.ระยองและมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในแง่เป็นเมืองแห่งฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและอยิติดกับทะเล โดยรองอธิบดีได้ขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยประสานงานกับ จ.ระยองเกี่ยวกับกำหนดการเยือนของประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองมณฑลเจ้อเจียง เพื่อไปลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้องกับผู้ว่าราชการ จ.ระยอง และ 2) ความร่วมมือด้านการศึกษาโดยมณฑลเจ้อเจียงประสงค์ที่จะร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของไทยในการแลกเปลี่ยนนักเรียนและอาจารย์ระหว่างกัน ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีที่จะช่วยประสานงานให้อย่างเต็มที่

ในส่วนของไทยเอง กงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามและฝากประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างไทยและมณฑลเจ้อเจียงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ให้กับทางสำนักงานการต่างประเทศช่วยดูแล ซึ่งรวมถึงเรื่องการศึกษาและนักเรียนไทยในในมณฑลเจ้อเจียง การพัฒนาเศรษฐกิจ/ผังเมืองของมณฑลและการลงทุนของบริษัทไทยในมณฑลเจ้อเจียง ตลอดจนเรื่องกงสุลและการดูแลคุ้มครองชาวไทยในพื้นที่ ซึ่งการหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหารือกันเป็นระยะๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทย-เจ้อเจียงต่อไป