กิจกรรม

 
 
21/10/2011

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานลอยกระทงที่ East China Normal University

     เมื่อ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย East China Normal University (ECNU) ได้เรียนเชิญ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมงานและกล่าวเปิดงานลอยกระทง ซึ่งสถาบันฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนนานาชาติของ ECNU จัดขึ้น โดยมีคณะครูสอนภาษาจีนจากประเทศไทย ซึ่งมาอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนระยะสั้น และครูสอนภาษาจีนซึ่งได้รับทุนฝึกอบรมของ Hanban ร่วมจัดการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมการละเล่นแบบไทย ๆ จัดขบวนแห่ และลอยกระทงที่ริมแม่น้ำในมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดีของ ECNU ผู้แทน Hanban และนักเรียนจีนที่เรียนเอกภาษาไทยจากสถาบันต่าง ๆ นักศึกษาจีนทั่วไป และนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมขบวนแห่ และลอยกระทงอย่างคึกคัก

     ในโอกาสนี้ กสญ. ได้กล่าวต้อนรับคณะครูสอนภาษาจีนจากประเทศไทยที่มาฝึกอบรมและคณะครูไทยที่ได้รับทุนจากฮั่นปั้น และขอบคุณทางสถาบันฯ ที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ของไทยและจีน และถือโอกาสกล่าวแสดงความขอบคุณในไมตรีจิตของรัฐบาลและประชาชนจีนที่ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศไทยที่กำลังประสบเหตุอุทกภัยในขณะนี้

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงาน

การแสดงของคณะนักศึกษาไทย

ขบวนแห่กระทง

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมลอยกระทง

อธิการบดี ECNU ร่วมลอยกระทง

บรรยากาศลอยกระทงในแม่น้ำลี่หวา

อธิการบดีของ ECNU ถ่ายภาพร่วมกับ กงสุลใหญ่ฯ และรองอธิการบดี

คณะอาจารย์จากประเทศไทยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน