กิจกรรม

 
 
01/11/2011

กงสุลใหญ่ฯ ลงนามในสัญญาจัดจ้างบริษัท D Plans (Shanghai) Consulting

     กงสุลใหญ่ฯ ได้ลงนามในสัญญาจัดจ้างบริษัท D Plans (Shanghai) Consulting Co,Ltd. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ แห่งใหม่ โดยมีคุณวดี กฤปานันท์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ลงนาม โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่จะตั้งอยู่ที่เลขที่ 10 ถนน Wanshan ในเขตพัฒนาหงเฉียว นครเซี่ยงไฮ้ คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในช่วงต้นปี 2555 โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 18 เดือน

    

กงสุลใหญ่ฯ รองกงสุลใหญ่ฯ และทีมงานบริษัท ดีแพลนส์ เซี่ยงไฮ้