กิจกรรม

 
 
23/11/2011

รองกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับรางวัลของศาลาไทยในพิธีปิดงาน World Leisure Expo Hangzhou

     งาน World Leisure Expo Hangzhou ครั้งที่ 2 ที่รัฐบาลเมืองหางโจวร่วมกับองค์การ World Leisure Organisation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2554 ได้ปิดฉากลงแล้ว โดยในวันปิดงาน รัฐบาลเมืองหางโจวได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ศาลาดีเด่นประเภทต่างๆ ซึ่งในส่วนของศาลาไทยได้ 3 รางวัลมาครอง โดยรองกงสุลใหญ่ฯ และกงสุลเศรษฐกิจได้เดินทางไปเป็นผู้แทนรับรางวัล และฝ่ายผู้จัดงานมีนาย Zhang Jianting รองนายกเทศมนตรีเมืองหางโจว พร้อมด้วยนาย Derek Casey ประธาน World Leisure Organisation เป็นประธานในงานดังกล่าว

รางวัลที่ศาลาไทยได้รับ ได้แก่

1. รางวัล Operational Excellence Award จากการที่ศาลาไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายในช่วงการจัดงาน 2 เดือนที่ผ่านมา ทั้งกิจกรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์และแม่ไม้มวยไทย การสาธิตทำอาหารไทย และกิจกรรมเล่นเกมส์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว สินค้า และบริการของไทย ซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการเป็นเวทีส่งเสริมการสันทนาการระหว่างประเทศ

2. รางวัล International Friendship Award จากการที่ศาลาไทยมีส่วนร่วมสำคัญและอย่างสร้างสรรค์ในงาน ซึ่งได้เพิ่มสีสรรและความสนุกสนานให้กับงาน World Leisure Expo ครั้งนี้

3. รางวัล Best of Show Award สำหรับความน่าประทับใจของศาลาไทยในภาพรวม

     การเข้าร่วมงาน World Leisure Expo Hangzhou ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยในหมู่ชาวหางโจวและชาวจีนที่เข้าร่วมงาน โดยศาลาไทยและกิจกรรมต่างๆ ของศาลาไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าชมชาวจีน ซึ่งส่วนหนึ่งได้เขียนข้อความชื่นชมศาลาไทยในเว็บบล็อคของตน อันเป็นการช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่คนจีนรุ่นใหม่ในวงกว้างออกไปอีกด้วย ที่สำคัญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบทความเกี่ยวกับประเทศไทยที่ศาลาไทยได้จัดขึ้นจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงทัศนะและมุมมองของชาวจีนที่มีต่อประเทศไทย อีกทั้งการทำแบบสำรวจความเห็นของชาวจีนผู้ชมงานเกี่ยวกับประเทศไทยในระหว่างการจัดงานยังจะเป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนไทยจะได้ใช้ประโยชน์ในการผลักดันความร่วมมือกับมณฑลเจ้อเจียงและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปด้วย

รองกงสุลใหญ่ฯ ณัฐพล ขันธหิรัญ รับมอบรางวัล Operational Excellence Award  และ Best of Show Award

คุณนาฏพร นิติมนตรี กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ รับรางวัล International Friendship Award