กิจกรรม

 
 
01/12/2011

กงสุลเศรษฐกิจและคณะเข้าร่วมงานแสดงการขอบคุณจากคณะกรรมการพาณิชย์เซี่ยงไฮ้

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554 กงสุลเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานแสดงการขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ ประจำนครเซี่ยงไฮ้ของคณะกรรมการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ ณ หมู่บ้านภาพวาดเกษตรกรแห่งจีน ตำบลเฟิงจิง เขตจินซาน นครเซี่ยงไฮ้ โดยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของนครเซี่ยงไฮ้ที่ภาครัฐบาลต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

     การร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพาณิชย์ของเซี่ยงไฮ้และกงสุลเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แล้ว ยังได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน “หมู่บ้านภาพวาดเกษตรกรแห่งชาติจีน” โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้อย่างดี โดยภาครัฐบาลได้ส่งเสริมการให้มีการใช้ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” เป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นการเติบโตของภาคเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางที่อาจจะประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนของประเทศต่างๆ ได้ รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน

     ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามอ่านบทความ เรียนรู้แนวทางพัฒนาชุมชนของเซี่ยงไฮ้ ด้วยการใช้ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” สู่พื้นฐานระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบพอเพียง ได้ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com

เจ้าหน้าที่กงสุลทดลองวาดภาพ