กิจกรรม

 
 
20/02/2012

กงสุลใหญ่และคณะเยือนเมืองตานหยาง และเยี่ยมชมโรงงาน Danyang Heritage Foods

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นายพิรุณ ลายสมิต กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายพิทยา เลิศมหาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำนครเซี่ยงไฮ้ (ผอ.สทซ.) นางนาฏพร นิติมนตรี กงสุลเศรษฐกิจ น.ส. ศัลยา อักษรมัต ผู้ช่วยผู้อำนวยฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางไปที่เมืองตันหยาง มณฑลเจียงซู เพื่อสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของเมือง พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารว่างของบริษัท Danyang Heritage Foods ซึ่งเป็นบริษัทไทยรายใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตานหยาง

     กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้มีโอกาสพบหารือกับนายหวัง จวินไห่(王君海)รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจเมืองตานหยาง ถึงความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างของนักธุรกิจไทยในเมืองตานหยาง ตลอดจนดึงดูดให้นักธุรกิจของเมืองตานหยางเข้าไปมาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดระยอง ซึ่งมีนักธุรกิจมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียงเข้าไปลงทุนแล้วค่อนข้างมาก ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ และ ผอ.สทซ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตไทยและเมืองตานหยางจะมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยกงสุลใหญ่ฯ เล็งเห็นว่า เมืองตานหยางเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซู แต่ปัจจุบันยังมีนักลงทุนจากประเทศไทยเข้ามาลงทุนค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของธุรกิจไทยที่ได้เข้ามาลงทุนแล้ว ถือเป็นแบบอย่างที่ดีและจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยรายอื่นๆ สนใจเข้ามาลงทุนในเมืองตานหยางมากขึ้น จึงหวังว่าภาครัฐบาลของเมืองตานหยางจะช่วยสนับสนุนการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเมืองตานหยางอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

     ขณะเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้แสดงความขอบคุณรองประธานฯ ที่ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หินแกะสลักโบราณเทียนตี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองตานหยางที่กำลังจะเปิดในเร็วๆ นี้

     นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบประสบการณ์การทำธุรกิจในเมืองตานหยางจากคุณวารี พลไพศาล ผู้บริหารบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัท Danyang Heritage Foods เป็นบริษัทไทยที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วและผลไม้อบแห้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจเมืองตานหยางแล้วกว่า 7 ปี โดยผลิตสินค้าภายใต้ ตรา “Heritage” ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศจีนแล้ว ยังส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปและทวีปอเมริกาอีกด้วย โดยในปัจจุบันโรงงาน Danyang Heritage Foods ถือเป็นโรงงานระดับแนวหน้าของเมืองตานหยาง ซึ่งได้รับมาตรฐานสินค้าส่งออกระดับสากลมากมาย อาทิ HACCP, ISO 20002 และ GMP เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท www.heritagethailand.com