กิจกรรม

 
 
29/02/2012

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองวันตรุษจีนจัดโดยกรมพาณิชย์ประจำมณฑลเจียงซู

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ (สทซ.) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (สคต.)และกงสุลเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฉลองวันตรุษจีนซึ่งจัดโดยกรมพาณิชย์ประจำมณฑลเจียงซู ณ โรงแรม Jinjiang นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนาย Zhang Weiguo รองผู้ว่าการมณฑลเจียงซู เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และมีสถานกงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

     ภายในงาน นอกจากจะมีการกล่าวบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลเจียงซูแล้ว ยังเป็นโอกาสให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์กับกรมพาณิชย์ของมณฑล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างมณฑลเจียงซูและประเทศต่างๆ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้อำนวยการจากทั้งสองสำนักงานเข้าแนะนำตัวกับรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซูและรองอธิบดีกรมพาณิชย์ฯ (นาย Chen Tao) และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและเจียงซู ซึ่งรวมถึงการที่ สทซ.ได้ช่วยจัดกำหนดการเยือนของอธิบดีกรมพาณิชย์และนักธุรกิจเจียงซู ที่จะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อสำรวจศักยภาพในด้านการลงทุนในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ และประเด็นปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยผ่านท่าเรือในมณฑลเจียงซู ซึ่ง สคต.ประสงค์จะหารือร่วมกับกรมพาณิชย์ฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไข เป็นต้น การเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวจึงเป็นโอกาสให้ไทยได้สานสัมพันธ์และผลักดันประเด็นผลประโยชน์ของประเทศกับผู้บริหารระดับสูงของมณฑลเจียงซูได้เป็นอย่างดี