กิจกรรม

 
 
01/03/2012

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จัด Meeting Dinner กับนักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง (ออท.) พร้อมด้วยนายพิรุณ ลายสมิต กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (กสญ.) และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงาน Meeting Dinner กับกลุ่มนักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ขึ้น ซึ่งมีผู้บริหารจากบริษัทไทยเข้าร่วมกว่า 10 บริษัท อาทิ เครือบริษัทซีพี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทสหยูเนี่ยน บริษัท TOA บริษัท Aeroflex บริษัทดอกบัวคู่ และหอการค้าไทยในจีน เป็นต้น    

     กลุ่มนักธุรกิจไทยได้ใช้โอกาสนี้แจ้งถึงการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในจีน ในขณะที่ ออท. ได้แจ้งถึงนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนการทำงานของภาคธุรกิจไทยในจีนให้ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ และเห็นว่า ภาคธุรกิจไทยที่มีฐานอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มที่สำคัญเนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน โดย        ออท. และหน่วยงานภาครัฐของไทยในจีน ขอทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ในเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเศรษฐกิจที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทั้งประเทศไทยและจีน โดยการเข้าร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์ฯ ในครั้งนี้ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ช่วยผลักดันนโยบายการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่ตลาดจีน พร้อมกับได้แนะนำให้ภาคธุรกิจของฝ่ายจีนที่มาเข้าร่วมงานได้รู้จักผลไม้ไทยและช่องทางการนำเข้าผลไม้ไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งเรื่องการผลักดันสินค้าเกษตรของไทยเข้าสู่ตลาดจีนนี้เป็นเรื่องที่รองประธานาธิบดี สี จิ้นผิง(习近平)ของจีน ได้รับปากกับนายกรัฐมนตรีไทยในช่วงการเดินทางไปเยือนไทยที่ผ่านมา ว่าจะช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ลุล่วง

    ออท. ยังได้แจ้งถึงความมุ่งมั่นของทั้งรัฐบาลไทยและจีนที่จะผลักดันความร่วมมือใน 4 สาขา ได้แก่ 1) การคมนาคม 2) การบริหารจัดการน้ำ 3) พลังงานทดแทน และ 4) การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนความตั้งใจของ สอท. และสกญ. ทุกแห่งในจีนที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับจีนในด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะการใช้ภาพยนตร์และละครไทยเป็นสื่อกลาง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ชาวจีน

    นอกจากนี้ ออท. ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานกับฝ่ายจีนซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงให้กับกลุ่มนักธุรกิจไทยว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือในประเด็นที่ฝ่ายจีนร้องขอมาแล้ว ฝ่ายจีนก็มักจะตอบแทนด้วยการให้ความร่วมมือกลับมาอย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะทำให้การทำงานหรือการประกอบธุรกิจต่างๆ ของฝ่ายไทยสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นด้วย  

_______________________

เรียบเรียงโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน