กิจกรรม

 
 
19/03/2012

คณะนักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร รับฟังการบรรยายสรุปจากกงสุลใหญ่ฯ

     เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 55 รศ.ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ นำคณะนักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) จำนวน 36 คน เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ