กิจกรรม

 
 
11/04/2012

สมาคมนักเรียนไทยในเซี่ยงไฮ้จัดการบรรยายเรื่อง How to do business in China

     เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2555 สมาคมนักเรียนไทยในเซี่ยงไฮ้ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “How to do business in China” สำหรับกลุ่มนักศึกษาไทยในเซี่ยงไฮ้ ขึ้นที่ห้องประชุมบริษัท CP ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall โดยได้เชิญวิทยากรจากภาครัฐไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (สคร. เซี่ยงไฮ้) และศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ (ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้) และภาคเอกชนไทย ได้แก่ หอการค้าไทยในจีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาดังกล่าว

     ในระหว่างการสัมมนา น.ส. วิมล จารุสถิติ ผอ. สคร. เซี่ยงไฮ้ ได้บรรยายถึงภารกิจของสำนักงานฯ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีน (เซี่ยงไฮ้) กับต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไทยมายังจีน และการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของตนเองก่อนที่จะบุกเข้ามายังตลาดจีน

     นายโอภาส เหลืองดาวเรือง หัวหน้าศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วย น.ส. เทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ ได้แนะนำถึงบทบาทและหน้าที่ศูนย์ BIC ทั่วทั้งจีน ที่รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ-ธุรกิจ จัดทำบทวิเคราะห์ทางธุรกิจ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีน ตลอดจนแนะนำรูปแบบการให้บริการของศูนย์ BIC รวมถึงแนะนำถึงเนื้อหาและรายละเอียดต่างของเว็บไซต์ www.thaibizchina.com และประชาสัมพันธ์ถึงผลงานของ BIC อาทิ หนังสือหั่งเช้งจีน ข่าวและบทความได้ถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้แนะนำถึงจดหมายข่าว E-Newsletter ที่เป็นสรุปผลงานรายปักษ์ของศูนย์ฯ เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจอื่นๆ

    น.ส. เกศรินทร์ อริยพงศ์ รองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ได้แนะนำบทบาทของหอการค้าไทยในจีนที่ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจไทย ตลาดจนวิธีการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจีนเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค พร้อมกับยกตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการทำตลาดการค้าในจีน และคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำธุรกิจในจีน

บรรยากาศการรับฟังบรรยาย

ผอ. วิมล จารุสถิติ รับมอบของที่ระลึกจากประธานสมาคมนักเรียนไทยในเซี่ยงไฮ้

คุณโอภาส เหลืองดาวเรือง หัวหน้าศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้ รับมอบของที่ระลึก