กิจกรรม

 
 
23/04/2012

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ที่ East China Normal University

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา คณะนักเรียนไทยที่ East China Normal University ร่วมกับคณะครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปสอนภาษาจีนที่ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นที่ East China Normal University  เพื่อให้คณะครูอาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงประเพณีไทย โดยมีการจัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้้าขอพรอาจารย์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้เชิญสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมจัดงานสาธิตอาหารไทย ดนตรีไทย การละเล่นแบบไทย และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนไทยและจีน ซึ่งผสมผสานการแสดงทางวัฒนธรรมของทั้งสองชาติภายใต้บรรยากาศแห่งความรื่นเริงและมิตรภาพอันอบอุ่น