กิจกรรม

 
 
08/06/2012

กงสุลใหญ่เยี่ยมภาควิชาภาษาไทย Shanghai International Studies University

     เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน เวลา 15.00 น กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ บุษกร พฤกษพงศ์ และรองกงสุลใหญ่ หัทยา คูสกุล ได้เข้าพบนาง Wang Jing รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies University (SISU) โดยมีนาย Yan ting-guo คณบดีภาควิชาภาษาตะวันออกและคณะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมกลางของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตซ่งเจียง และเยี่ยมชมที่ทำการภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัย

     Shanghai International Studies University (SISU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศของเมืองเซี่ยงไฮ้ จากวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ มี 9 ภาควิชาเป็นภาษาตะวันออก และ หนึ่งในนั้นคือวิชาภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมของนักเรียนจีนสาขาหนึ่ง

     ในการพบกันครั้งนี้ทางคณบดี Yan ting-guo และรองเลขาธิการ Wang Jing ได้แนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ และผลดีของการเรียนภาษาต่างประเทศที่จะมีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศไทยและจีน การขยายความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา การสานสัมพันธ์โรงเรียนพี่น้องของไทยและจีน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยและภาษาไทยในจีน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ

     นอกจากนี้ ทางคณบดีภาควิชาภาษาตะวันออกและอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยยังได้นำกงสุลใหญ่ เยี่ยมชมห้องสมุดภาษาไทยและห้องเรียนภาษาไทย และท่านกงสุลใหญ่ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนจีนเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 3 เพื่อสอบถามถึงความก้าวหน้าของการเรียน ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนภาษาไทย ความสนใจและความต้องการของนักเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาไทยต่อไปด้วย

กงสุลใหญ่มอบหนังสือศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นาง Wang Jing รองอธิการบดี SISU 

กงสุลใหญ่ รองกงสุลใหญ่ พร้อมรองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

ห้องไทยซึ่งสถานกงสุลใหญ่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยและเครื่องดนตรีไทย

กงสุลใหญ่เยี่ยมชมห้องเรียนภาษาไทยและพูดคุยกับนักเรียนเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 1