กิจกรรม

 
 
08/05/2012

กงสุลใหญ่เข้าร่วมงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนในไทย” ที่นครหางโจว

กงสุลใหญ่เข้าร่วมงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนในไทย” ที่นครหางโจว และรับฟังการบรรยายพิเศษโดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2555 กงสุลใหญ่บุษกร พฤกษพงศ์ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจนาฏพร นิติมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนในไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนนครเซี่ยงไฮ้ ณ โรงแรม JW Marriott นครหางโจว พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสได้ฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนและประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015” จากคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ซึ่งเดินทางโดยขบวนรถคาระวานจากไทยไปยังกัมพูชา เวียดนาม เข้าสู่จีนตอนใต้ และขึ้นมายังนครหางโจว


กงสุลใหญ่บุษกร พฤกษพงศ์ กล่าวเปิดงาน

ก่อนเริ่มงานสัมมนา กงสุลใหญ่ฯ ได้มีโอกาสหารือแลกเปลี่ยนทัศนะกับนายหาน เจี๋ย(韩杰)รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลเจ้อเจียง ถึงเรื่องความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุนระหว่างไทยกับเจ้อเจียง โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงการเยือนระหว่างกันของผู้นำระดับสูงของทั้งภาครัฐบาลไทยและจีนเมื่อช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ทั้งสองประเทศต้องการผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนได้กล่าวถึงศักยภาพที่เข้มแข็งของไทยที่จะเป็นแหล่งการลงทุนของประเทศจีน อาทิ ความโดดเด่นในเรื่องที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ทรัพยการที่อุดมสมบูรณ์ และบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ผอ. วรุบล สุขเกษม จากสำนักงาน BOI ได้กล่าวในงานสัมมนาถึงพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติของภาครัฐบาลไทย พร้อมกับกระตุ้นและชักชวนให้ผู้ประกอบการจีนในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมากกว่า 100 คน เร่งจับมือกับผู้ประกอบการไทยเพื่อบุกเบิกโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ขณะที่ ผอ. ชัยวัฒน์ เจริญสุข จาก ททท. นครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยที่เน้นโปรแกรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ตลอดจนการอนุญาตให้บริษัทท่องเที่ยวทุกแห่งในจีนสามารถเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ (เดิมมีเพียงไม่ถึง 100 บริษัท) ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง


คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ

นอกจากนี้ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ยังได้ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2015 รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนของประเทศไทยที่มีผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการจีน ขณะที่นายวัง ลี่เฉิง(汪力成)ประธานกลุ่มบริษัทหัวลี่(华立集团)ที่เข้าไปลงทุนในไทยแล้วก็ได้กล่าวชักชวนให้ผู้ประกอบการจีนเข้าไปลงทุนในไทย เนื่องจากไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากจีนจำนวนมาก

จากการบรรยายของวิทยากรทั้งภาครัฐบาลไทย ภาคเอกชนไทย และภาคเอกชนจีนในงานสัมมนาครั้งนี้ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการจีนที่เข้าร่วมงานเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการ  ลงทุนของไทยและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐบาลได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทย ตลอดจนได้ทราบถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-อาเซียน-จีนอีกด้วย

 

เรียบเรียงโดย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้
วันที่ 9 พ.ค. 2555