กิจกรรม

 
 
05/06/2012

ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้นำคณะผู้แทนจาก ม. หอการค้า ดูงานที่ท่าเรือไว่เกาเฉียว

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 2555 นายโอภาส เหลืองดาวเรือง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ และ น.ส. เชาหงา เยา เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้แทนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ท่าเรือไว่เกาเฉียว เฟส 4 นครเซี่ยงไฮ้

    ผู้แทนจากบริษัท Shanghai East Container Terminal Co.,Ltd (ร่วมทุนกับบริษัท Shanghai International Port Group ผู้ดำเนินการท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในจีน และบริษัท APM Terminals ในเครือของ A.P. Moller-Maersk Group ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ได้แนะนำถึงการแบ่งโซนของท่าเรือไว่เกาเฉียวว่ามีทั้งหมด 6 เฟส โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่เฟส 4 ซึ่งครอบคุลมพื้นที่กว้าง 1.815 ล้าน ตร.ม. ท่าเรือมีแนวยาวริมชายฝั่งรวม 1,469.4 ม. มีระดับความลึกของน้ำทะเลที่ 14.2 ม. และมีปริมาณรองรับตู้คอนเทอนเนอร์ปีละ 4.5 ล้าน TEU ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน จนได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย อาทิ รางวัลท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ศักยภาพสูง 10 อันดับแรกของจีน รางวัล Thae First Prize in the 12th National Corporate Management Modernization & Innovation Contest Awarded by SASAC เป็นต้น

     คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้มีโอกาสเข้าชมพื้นที่โซนต่างๆ ของท่าเรือ อาทิ อาคารด่านศุลกากร อาคารตรวจสอบควบคุมและกักกันโรคของสินค้า พื้นที่จัดวางคอนเทนเนอร์ขาเข้า-ขาออก พื้นที่ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากเรือสินค้า และพื้นที่โซนสีเขียวของท่าเรือ เป็นต้น

     จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงการบริหารจัดการที่มีระบบของท่าเรือไว่เกาเฉียว พร้อมทั้งเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่น่าจะประยุกต์ใช้กับท่าเรือของไทยได้ ตลอดจนทราบถึงศักยภาพของท่าเรือไว่เกาเฉียวที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายเส้นทางคมนาคมทางน้ำของนครเซี่ยงไฮ้กับท่าเรือสำคัญอื่นๆ ของทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับเครือข่ายเส้นทางคมนาคมทางบกของเซี่ยงไฮ้สู่พื้นที่มณฑลอื่นๆ ของจีนด้วย ทั้งนี้ คณะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าได้ขอบพระคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยติดต่อประสานงานสำหรับการศึกษาดูงานที่ท่าเรือในครั้งนี้

________________________

จัดทำโดย นางสาวเชาหงา เยา

เรียบเรียงโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้