กิจกรรม

 
 
17/09/2012

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ "ศาสนธรรมกับการชนะทุกข์สร้างสุข" โดยมี พล.อ.ต. บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นวิทยากรรับเชิญ

    เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 55 สกญ. ได้จัดกิจกรรมบรรยายหลักธรรมในการดำเนินชีวิตสำหรับชุมชนไทย ในนครเซี่ยงไฮ้ โดยได้เชิญ พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีต ผอ. รพ. ภูมิพลฯ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้แก่หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยหลายแห่ง มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ“ศาสนธรรมกับการชนะทุกข์ สร้างสุข” ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานไทย นักธุรกิจ พนักงานบริษัท นักเรียนไทย แม่ครัว แม่บ้าน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยวิทยากรได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเป็นคนดีที่มีความสุขและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่