กิจกรรม

 
 
26/07/2012

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภค ณ เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง

เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย. 2555 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการการค้าและการลงทุน Zhejiang Investment and Trade Symposium (ZJITS) ครั้งที่ 14 และงานแสดงสินค้าด้านอุปโภคบริโภค China International Consumer Goods Fair (CICFF) ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จีน ณ เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจ้อเจียง

งานนิทรรศการการค้าการลงทุน Zhejiang Investment and Trade Symposium (ZJITS) ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการค้าการลงทุนของมณฑลเจ้อเจียง ตามนโยบายผลักดันให้เจ้อเจียงเป็นมณฑลชั้นนำที่มีมูลค่าการค้า การลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยภายในงานได้จัดแบ่งพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการค้าการลงทุน ได้แก่

1) พื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทุนในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญในเจ้อเจียง เช่น เมืองหางโจว หนิงโป หูโจว เจียซิง จินหัว ลี่สุ่ย สูโจว เซ่าชิง ถายโจว เวินโจว และโจวซาน

2) พื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำการลงทุนในพื้นที่มณฑลอื่นๆ ของจีน เช่น ทิเบต ซินเจียง

3) พื้นที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นบูธประชาสัมพันธ์การลงทุนในต่างประเทศ โดยมีบริษัทเอกชนจีนที่ประกอบการด้านนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมลงทุนกว่า 11 ประเทศเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลงทุนในงาน ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย แคนาดา คาซัคสถาน สหภาพยุโรป เป็นต้น

สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น สำนักงานส่งเสริมการลงทุนนครเซี่ยงไฮ้ (สทซ.) ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยในส่วนของพื้นที่ชั้น 2 ด้วย โดยจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวของ สทซ.พบว่า ชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความสนใจขอรับเอกสารแนะนำการลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอกชนของจีนที่ประกอบธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองก็ได้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การลงทุนในนิคมดังกล่าวในพื้นที่ชั้น 2 ของงานอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานนิทรรศการส่งเสริมการค้าการลงทุนในมณฑลเจ้อเจียงดังกล่าว ได้จัดควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภค China International Consumer Goods Fair (CICFF) ซึ่งอยู่ในพื้นที่อาคารแสดงสินค้าที่เชื่อมติดกัน โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคในมณฑลเจ้อเจียง ภายในงานได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ รวมทั้งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่น่าสนใจ อาทิ ไวน์นำเข้า อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย รถยนต์อเนกประสงค์ เป็นต้น โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านที่ใช้จุดเด่นจากเทคโนโลยีทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตชาวจีนที่เปลี่ยนไปและได้เห็นถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่กำลังได้รับความสนใจของชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่มณฑลเจ้อเจียง และเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเปิดตลาดในพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงแห่งนี้ที่จะศึกษาถึงสภาพตลาดและสินค้าที่มีศักยภาพในการบริโภคในท้องถิ่นของมณฑลเจ้อเจียงอีกด้วย

การเข้าร่วมชมงานนิทรรศการการค้าการลงทุนและงานแสดงสินค้าด้านอุปโภคบริโภคดังกล่าวของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบถึงโอกาสของการเข้ามาลงทุนในพื้นที่เมืองที่ศักยภาพต่างๆ ของมณฑลเจ้อเจียง จุดเด่นของการเข้ามาลงทุนในแต่ละเมือง แนวทางนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเจ้อเจียงได้กำหนดแผนการลงทุนของเมืองต่างๆ ในมณฑลไว้อย่างชัดเจน โดยใช้แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ จากจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อีกทั้งยังกำหนดให้พื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ของแต่ละเมืองมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งได้มีการออกแบบผังเมืองและก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับความต้องการเฉพาะด้านของโรงงานที่แตกต่างกันไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีการใช้นโยบายอุดหนุนจากภาครัฐสำหรับกิจการที่เข้ามาลงทุนและมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมกระตุ้นให้ธุรกิจมีการวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ และยังได้เห็นถึงการบริโภคของประชากรในเจ้อเจียงรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของเมืองหนิงโป ซึ่งเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลเจ้อเจียงอีกด้วย

____________________________

จัดทำโดย น.ส.เทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

11 มิถุนายน 2555