กิจกรรม

 
 
30/10/2012

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง ณ East China Normal University

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง ณ East China Normal University

(华东师范大学)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และคณะ สกญ. ได้ไปร่วมงานวันลอยกระทงที่จัดขึ้นโดยคณะครูจากประเทศไทยซึ่งมาอบรมที่มหาวิทยาลัยหัวตงชือฟ่าน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมาร่วมงานด้วย ก่อนพิธีเปิดงานจะเริ่มอย่างเป็นทางการ ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา ระหว่างท่านรองอธิการบดีและท่านกงสุลใหญ่ ฯ

     เมื่อถึงพิธีการเปิดงานลอยกระทงท่านรองอธิการบดีได้กล่าวเปิดงาน โดยท่านได้กล่าวชื่นชมในความงดงามของประเพณีไทยและยกย่องประเพณีลอยกระทงว่าเป็นประเพณีที่มีบรรยากาศงดงามที่สุดในบรรดาประเพณีต่างๆ ของไทย หลังจากนั้น ท่านกงสุลใหญ่ฯ ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสำคัญกับประเพณีของไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟัง งานลอยกระทงในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจีนและนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มีการจัดขบวนแห่กระทง ทำการประชาสัมพันธ์ไปรอบโรงเรียน ไฮไลท์พิเศษคือมีการสาธิตสอนให้ผู้เข้าร่วมงานทำกระทงและนำไปลอยที่แม่น้ำด้วยตนเอง         

      นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงจากนักศึกษาไทย ประกอบด้วย รำสี่ภาค และปิดท้ายด้วยการสอนรำวงมาตรฐาน โดยเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติและแขกผู้มาร่วมงานให้ร่วมรำวง      ผู้มาร่วมงานต่างสนุกสนานกับกิจกรรมนี้มาก

      นอกจากบรรยากาศที่สนุกสนานแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังทำให้ชาวจีนและชาวต่างชาติมีความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของไทยมากขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกงานหนึ่งด้วย ทางมหาวิทยาลัยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้และคาดหวังที่จะจัดงานลอยกระทงนี้อีกในปีต่อ ๆ ไป