กิจกรรม

 
 
30/10/2012

กงสุลใหญ่และกงสุลเศรษฐกิจเยี่ยมบริษัท Double A สำนักงานเซี่ยงไฮ้                           เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2555 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานผู้แทนของบริษัท ดับเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน) ประจำนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจ และปัญหาของภาคเอกชนไทยที่ภาครัฐจะสามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุน ซึ่งมีคุณรังสรรค์ ชินประกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสประจำบริษัท และ Mr. Julian Zhou ผู้จัดการส่วนภูมิภาค เป็นผู้ให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนทัศนะ


                 ในระหว่างการหารือได้รับทราบข้อมูลว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตกระดาษในจีนมีการแข่งขันสูง ทั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยบริษัท ดับเบิ้ล เอ มีต้นทุนทางธุรกิจสูง เนื่องจากต้องเสียภาษีนำเข้ากระดาษร้อยละ 5 และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 17 จึงทำให้บริษัทฯ เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากกว่าแข่งขันด้านราคา ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจของบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น และยังมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว และเมืองชิงเต่าอีกด้วย

                  กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า หน่วยงานราชการไทยในนครเซี่ยงไฮ้จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจะทำหน้าที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการจีนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยผลักดันความร่วมมือและร่วมกันหารือถึงวิธีการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาอย่างต่อเนื่อง

                  ในช่วงท้ายของสิ้นสุดการหารือ คุณรังสรรค์ฯ ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจในจีนว่า 1) ควรหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยให้คำแนะนำถึงช่องทางการดำเนินธุรกิจในจีน  2) ควรติดตามนโยบายการลงทุนของจีนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันรัฐบาลจีนค่อนข้างเน้นการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  3) ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหน่วยงานราชการและรัฐบาลท้องถิ่น และ 4) อาจพิจารณาลงทุนในเมืองระดับรองแทนที่หัวเมืองหลัก เนื่องจากให้ความสนใจและเปิดรับต่างชาติมากกว่า