กิจกรรม

 
 
01/11/2012

กงสุลเศรษฐกิจและคณะเดินทางไปเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแฟร์พลังงานที่เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู


               เมื่อวันที่ 1 2 พฤศจิกายน 2555 นางนาฏพร นิติมนตรี กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ (BIC) และเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานสัมมนาและงานนิทรรศการพลังงานใหม่นานาชาติแห่งประเทศจีน (เมืองอู๋ซี) ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม Worldhotel Grand Juna Wuxi และศูนย์นิทรรศการนานาชาติไท่หู เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู


               งานสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อหลัก คือ พลังงานใหม่ วิธีการใช้ใหม่ สู่ทางการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานใหม่จากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมบรรยายเป็นจำนวนมาก อาทิ นักวิจัยด้านพลังงานจากหน่วยงานราชการจีน ผู้บริหารวิสาหกิจพลังงานใหม่ในจีน ผู้แทนจากองค์กรพลังงานและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ และผู้แทนจากภาคราชการต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งได้สะท้อนข้อมูลถึงสภาพการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic) ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ อาทิ นโยบายการกีดกัดจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป การแข่งขันในด้านราคาภายในตลาดจีน หรือการกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

               ขณะเดียวกัน ภายในงานสัมมนายังได้มีการกล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ในจีน ซึ่งมุ่งเน้นถึงบทบาทของภาครัฐบาลที่จะต้องผลักดันและสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/เอกชนจากต่างชาติมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่และนโยบายกระตุ้นจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศ อาทิ แม็กซิโก แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เป็นต้น

               ระหว่างช่วงการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กงสุลเศรษฐกิจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะกับนายจิน เมิ่งอาน(金孟安)รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ของเมืองอู๋ซี ถึงโอกาสความร่วมมือด้านพลังงานใหม่ระหว่างไทยกับมณฑลเจียงซู โดยกงสุลเศรษฐกิจแจ้งว่า ระหว่างช่วงการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและจีนได้ตกลงว่าจะร่วมมือกันในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีด้านพลังงานทดแทนด้วย ขณะที่รองประธาน CCPIT กล่าวว่า เมืองอู๋ซีจะร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเมืองอู๋ซีมีศักยภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของจีน___________________________

 

เรียบเรียงโดย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน