กิจกรรม

 
 
26/11/2012

นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยดนตรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวรน 26 คน ในโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงดนตรีในงาน The First China Jazz Education Festival 2012 ซึ่งสถาบันดนตรี Shanghai Conservatory of Music ได้จัดขึ้น