กิจกรรม

 
 
24/12/2012

กงสุลใหญ่พบหารือรองประธานเครือบริษัท Rubber Valley แห่งเมืองชิงเต่า

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเซี่ยงไฮ้ กงสุลเศรษฐกิจและคณะ ได้ให้การต้อนรับนาย Zhang Yang รองประธานเครือบริษัท Rubber Valley และนาง Zhou Lu รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงเต่า ที่เดินทางมาพบหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย-จีน และแผนการที่เครือบริษัท Rubber Valley จะมีเปิดสำนักงานสาขาที่เซี่ยงไฮ้ เพื่อทำการตลาดในส่วนพื้นที่มณฑลตตอนใต้ของจีนในอนาคต

นาย Zhang Yang ให้ข้อมูลว่า บริษัท Rubber Valley ถือเป็นเครือบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนและสมาคมอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศจีน โดยโครงการ Rubber Valley เป็นโครงการในลักษณะของ platform ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่าของมณฑลซานตง เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริษัทในอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านการผลิต การวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาตั้งฐานการผลิต/สำนักงานที่ทำการ โดยภายในโครงการยังมีหน่วยงานภาครัฐจีน องค์กรวิจัยและสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยียางพารา หอแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยางพารา และพิพิธภัณฑ์ยางพารา นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยางพาราจากต่างชาติเข้ามาตั้งสำนักงานในโครงการด้วยแล้ว ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและเยอรมณี โดยในส่วนของไทยก็มีบริษัทไทยฮั้ว และบริษัทศรีตรัง เข้ามาตั้งสำนักงานด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ platform ดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการของอุตสาหกรรมยางของจีนเท่านั้น แต่ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านยางพาราของจีนกับต่างประเทศอีกด้วย

การเข้าเยี่ยมพบของ Rubber Valley ในครั้งนี้ กงสุลใหญ่ได้หารือกับรองประธาน Rubber Valley ถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งในด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การรักษาเสถียรภาพราคายางในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการของบริษัทฯ ที่จะเปิดสำนักงานที่นครเซี่ยงไฮ้และ platform ที่มีลักษณะคล้ายกับตลาดหุ้น (แจ้งข้อมูลอุปสงค์-อุปทาน และราคาซื้อ-ขายของยางพาราในปัจจุบัน) ซึ่งจะเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการยางพาราของไทยสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยประสานงานและผลักดันความร่วมมือต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สำหรับฝ่ายไทยและจีนในอนาคตต่อไป

 

_____________________

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้