กิจกรรม

 
 
05/02/2013

สถานกงสุลใหญ่ นำคณะครูและนักเรียนจีนเยือนไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทย-จีน

     ในช่วงวันที่ 20 - 27 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นางหัทยา คูสกุล รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Shanghai Ganquan Foreign Languages นครเซี่ยงไฮ้ มาเยือนไทย เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนมัธยมของโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามความตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทั้งสอง

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 คณะครูและนักเรียนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูภาควิชาภาษาจีนจากโรงเรียนปากเกร็ดได้เข้าเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ โดยรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นางสาวรมณี คณานุรักษ์) ได้ให้การต้อนรับและจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แก่คณะ

     ในโอกาสนี้ คณะทั้งฝ่ายจีนและไทยได้กล่าวขอบคุณที่กระทรวงฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มีบทบาทผลักดันให้มีการจัดทำความตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองโรงเรียน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระดับโรงเรียนมัธยมคู่แรกของนครเซี่ยงไฮ้กับไทย

     คณะครูและนักเรียนจีนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างมีความประทับใจกับการเดินทางมาประเทศไทยอย่างมาก คณะนักเรียนได้มีโอกาสเข้าชั้นเรียนที่โรงเรียนปากเกร็ดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ภาษาไทย นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ศิลปะและการละเล่นพื้นเมือง นักเรียนจีนได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกับการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนไทยและส่งการแสดงเข้าร่วมในงานปากเกร็ดวิชาการ ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม สำหรับครูภาษาจีนที่ร่วมเดินทางมากับคณะก็ได้ร่วมสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนไทยด้วย

    สำหรับนักเรียนจีน การได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนไทย การพักอยู่กับครอบครัวคนไทย และการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้นักเรียนจีนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความประทับใจในมิตรภาพ อัธยาศัยไมตรีของเพื่อนชาวไทย การดูแลเอาใจใส่อย่างดีของครูไทยและครอบครัวไทยอย่างมาก มีความซาบซึ้งประทับใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและคนไทย และความประทับใจนี้จะขยายต่อไปยังผู้ปกครอง ญาติมิตร รวมทั้งเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนที่จะได้รับฟังการนำเสนอผลการเยือนที่โรงเรียนต่อไปด้วย

     สำหรับนักเรียนไทย กิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้ทำความรู้จักเพื่อนชาวจีน ฝึกภาษาและเรียนรู้แนวความคิดของคนจีนรุ่นใหม่ กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาจีน โดยกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดขึ้นในช่วงต่อไปภายใต้โครงการนี้ คือการนำคณะครูและนักเรียนไทยไปเยือนจีน ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ดกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกานฉวน

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกานฉวนกล่าวทักทายเพื่อนนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

คณะจากเซี่ยงไฮ้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูภาษาจีนโรงเรียนปากเกร็ด ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

หนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝึกรำไทย

เข้าเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน