กิจกรรม

 
 
01/03/2013

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย ครูอาสาสมัครจีนติวเข้มก่อนเข้าเมืองไทย

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย ครูอาสาสมัครจีนกว่า 200 รายติวเข้มก่อนเข้าเมืองไทย

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายณัฐพล ขันธหิรัญ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครครูจีนไปประเทศไทย ของสถาบัน Hanban ตามคำเชิญของสถาบันวิจัยและพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัย East China Normal มหาวิทยาครูชั้นนำในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญจากสถาบันแห่งนี้ให้เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและข้อแนะนำต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูอาสาสมัครชาวจีนที่จะไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ครูสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยคณะครูอาสาสมัครชุดนี้มีจำนวน 209 คนและจะเริ่มปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้

     พิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ศาสตราจารย์จาง เจี้ยนหมิน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ และร่วมเปิดการอบรมโดยมอบธงสถาบันฯ ให้กับผู้แทนครูอาสาสมัคร และกล่าวอวยพรให้กับครูอาสาสมัครทุกท่านประสบความสำเร็จในการไปปฏิบัติหน้าที่ของตน

     ท่านรองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่อาสาสมัครทุกท่านที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือน “ทูตวัฒนธรรม” ระหว่างไทย-จีน ให้อาสาสมัครทุกท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้คนไทย และวิถีชิวิตของชาวไทย และที่สำคัญอย่าลืมนำมิตรภาพและไมตรีจิตจากคนไทยกลับมามอบให้พี่น้องชาวจีนเมื่ออาสาสมัครทุกท่านเดินทางกลับมายังประเทศจีนด้วย

รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายณัฐพล ขันธหิรัญ กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่ครูอาสาสมัคร

ศาสตราจารย์จาง เจี้ยนหมิน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมเปิดการอบรมโดยมอบธงสถาบันฯ ให้กับผู้แทนครูอาสาสมัคร

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ลีน่า บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

ครูอาสาสมัครรับฟังการบรรยายด้วยความสนใจ