กิจกรรม

 
 
28/02/2013

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้เยี่ยมคารวะประธานสมาคมนักประพันธ์นครเซี่ยงไฮ้     เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556 น.ส.บุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วย น.ส.พรรณวิภา ณ บางช้าง กงสุลฝ่ายวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์หวัง อันอี้ ประธานสมาคมนักประพันธ์นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นนักประพันธ์ดีเด่นและมีชื่อเสียงด้านการประพันธ์วรรณกรรมร่วมสมัยของจีน ผลงานประพันธ์ของศาสตราจารย์หวัง อันอี้ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและมีชื่อเสียงด้านวรรณกรรมมีจำนวนมากมาย

     กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีในความสำเร็จด้านวรรณกรรมของศาสตราจารย์หวัง อัน อี้ และหวังว่าจะมีโอกาสผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวรรณกรรมระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ส่วนศาสตราจารย์หวัง อันอี้ ได้แนะนำเกี่ยวกับสมาคมฯ ให้กงสุลใหญ่ทราบ และหวังว่าจะมีโอกาสร่วมมือกับทางประเทศไทยในด้านวรรณกรรมต่อไป